Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt av Niklas Selberg. Foto.

Niklas Selberg

Universitetslektor

Porträtt av Niklas Selberg. Foto.

Intersektionella analyser. Att begreppsliggöra ojämlikheter i och genom rätten

Författare

 • Linnéa Wegerstad
 • Niklas Selberg

Summary, in Swedish

Inledning till tema intersektionalitetI inbjudan till detta temanummer skrev den svenska redaktionen att nordisk rättsvetenskaplig forskning under de senaste decennierna allt mer har uppmärksammat olika maktrelationer i förhållande till rätten, men att interaktioner mellan olika maktrelationer inte har analyserats i någon större utsträckning. Däremot har genusvetenskaplig forskning behandlat interaktioner mellan kön, klass, etnicitet, sexualitet, ålder eller funktionshinder inom vad som har kommit att kallas intersektionalitet. I det följande introducerar vi föreliggande nummers intersektionella analyser, och diskuterar det sammanhang de kan placeras i. 1980 hade Retfærd sitt första temanummer om kvinnorätt som fem år senare följdes upp av tema ’kvinderetfærd’. 1989 publicerade den amerikanska rättsvetaren Kimberlé Crenshaw artikeln som tillsammans med en uppföljande artikel 1991 idag uppfattas som startskottet för teoribildningen kring termen intersektionalitet. När nu Retfӕrd uppmärksammar intersektionalitet finns anledning att undersöka temats rötter. I denna inledning diskuteras först Crenshaws tongivande artiklar som sprungna ur dialoger mellan å ena sidan feministisk teori och praktik, och andra sidan rätten och vetenskapen. Därefter riktar vi fokus mot den roll (artiklar i) Retfærd spelat i Norden för analyser av olika underordnade gruppers möte med rätten.

Avdelning/ar

 • Rätt och utsatthet
 • Juridiska institutionen
 • Health Law
 • Integration och rätt

Publiceringsår

2012

Språk

Svenska

Sidor

1-11

Publikation/Tidskrift/Serie

Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift

Volym

138

Issue

3

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

DJØF Forlag

Ämne

 • Law

Nyckelord

 • jurisprudence
 • allmän rättslära

Aktiv

Published

Forskningsgrupp

 • Law and Vulnerabilities
 • Health Law
 • Integration and Law

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0105-1121