Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt av Martina Axmin. Foto

Martina Axmin

Biträdande universitetslektor (tjänstledig)

Porträtt av Martina Axmin. Foto

Äldres rätt till fri rörlighet inom EU – uppehållsrättens diskriminerande verkan

Författare

 • Martina Axmin
 • Titti Mattsson

Redaktör

 • Mats Tjernberg
 • Cristina Trenta
 • Nick Dimitrievski

Summary, in Swedish

Syftet med detta bidrag är alltså att kritiskt granska äldres rätt till fri rörlighet
inom EU. Utgångspunkten för denna analys är artikel 3 FEU där centrala
värden för EU såsom välfärd, fri rörlighet, icke-diskriminering, social
rättvisa, socialt skydd och jämställdhet mellan kvinnor och män betonas.
Vårt bidrag i detta kapitel är att visa att såsom reglerna är utformade idag
riskerar de att ha en kraftigt diskriminerande verkan mellan könen, i strid
med nämnda fördrag.

Avdelning/ar

 • Offentlig rätt
 • Health Law
 • Norma Research Programme
 • Mänskliga rättigheter
 • LU profilområde: Proaktivt åldrande
 • Rätt och utsatthet
 • LU profilområde: Mänskliga rättigheter
 • Juridiska institutionen
 • Juridiska fakulteten

Publiceringsår

2024

Språk

Svenska

Sidor

21-32

Publikation/Tidskrift/Serie

Festskrift till Äsa Gunnarsson

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Iustus förlag

Ämne

 • Law

Nyckelord

 • Fri rörlighet
 • Diskriminering
 • Äldre
 • Freedom of movement
 • Discrimination
 • Elderly

Aktiv

Published

Forskningsgrupp

 • Public Law
 • Health Law
 • Norma Research Programme
 • Human Rights Law
 • Law and Vulnerabilities

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-7737-249-3