Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt av Lotta Maunsbach. Foto.

Lotta Maunsbach

Universitetslektor

Porträtt av Lotta Maunsbach. Foto.

Avtal om rätten till domstolsprövning. Processuella överenskommelsers giltighet i svensk rätt

Contracts Regarding Access to Court. The Validity of Contractual Litigation Agreements in Swedish Law

Författare

 • Lotta Maunsbach

Summary, in Swedish

Popular Abstract in Swedish

Rätten till domstolsprövning är en grundläggande rättighet som förekommer i alla demokratiska stater. Utgångspunkten är att alla har rätt att få sina tvister prövade av en domstol i ett förfarande som uppfyller vissa kvaliteter, en rättvis rättegång, och att staten har ett ansvar att tillhandahålla förutsättningar för sådana tvistlösningsförfaranden inför domstol. Däremot framgår det inte av rätten till domstolsprövning om denna också innefattar en rätt för parterna att med bindande verkan frivilligt avstå från tillgången till domstol och rättvis rättegång. Det är denna senare fråga, som behandlas i denna studie.

Boken behandlar situationer där parterna på olika sätt genom avtal avstår från en processuell rättighet. Det handlar dels om överenskommelser där parterna avstår helt från domstolsprövning, dels om överenskommelser där parterna avstår från någon del av domstolsprövningen. I boken analyseras om det på förhand ingångna avtalet är bindande när det åberopas inför en domstol samt vilka processuella rättsverkningar som avtalet ger upphov till mellan parterna och i förhållande till domstolen.

Avdelning/ar

 • Juridiska institutionen
 • Affärsrättsligt centrum vid Lunds Universitet, ACLU
 • Tvistlösning

Publiceringsår

2015

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Doktorsavhandling

Förlag

Norstedts Juridik AB

Ämne

 • Law

Nyckelord

 • adversarial procedure
 • secrecy clause
 • evidence clause
 • merger clause
 • mediation
 • alternative dispute resolution
 • arbitration
 • contractual litigation agreements
 • fair trial
 • access to court
 • civil procedure
 • procedural agreements
 • procedural impediment
 • procedural barriers
 • civilprocessrätt
 • processuell ogiltighetsprincipen
 • processhinder
 • kontradiktorisk
 • rätt till domstolsprövning
 • rättvis rättegång
 • muntlighetsprincipen
 • rättslig prövning
 • offentlighetsprincipen
 • rättighetsprövning
 • självrättskipning
 • självdom
 • skiljedom
 • processuella överenskommelser
 • skiljeförfarande
 • medling
 • alternative tvistlösning
 • processrätt
 • integrationsklausul
 • sekretessklausul
 • bevisavtal
 • överprövningsförbud
 • kontradiktionsprincipen
 • stadfästelsedoms innehåll

Aktiv

Published

Projekt

 • Avtal om rätten till domstolsprövning. Processuella överenskommelsers giltighet i svensk rätt

Forskningsgrupp

 • Lund University Centre for Business Law (Swedish abbr: ACLU)
 • Dispute resolution

Handledare

 • Peter Westberg
 • Eva Lindell Frantz

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 978-91-39-01858-2

Försvarsdatum

22 maj 2015

Försvarstid

10:15

Försvarsplats

Pufendorfsalen, Juridicum, Lund

Opponent

 • Torbjörn Andersson (professor)