Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträttbild av Lena Wahlberg. Foto.

Lena Wahlberg

Biträdande prefekt

Porträttbild av Lena Wahlberg. Foto.

Nya perspektiv på robusthet

Författare

 • Lena Wahlberg
 • Johannes Persson

Redaktör

 • Ingar Brinck
 • Sören Halldén
 • Anna-Sofia Maurin
 • Johannes Persson

Summary, in English

Den här uppsatsen handlar just om robusthet. Nu påbjuder traditionen att man delar upp beslutsunderlag i två sorters komponenter: en som har med hur världen (sannolikt) ser ut och en som har med värdet av detta att göra. Moralen har mest att göra med värdekomponenten. Frågan om moralisk robusthet

kommer upp just när man försöker analysera ett visst ställningstagande med avseende på värdefrågor. Kunskapskomponenten, som har med hur världen (sannolikt) ser ut att göra, är förstås också intressant att analysera ur robusthetshänseende. Vi talar då om epistemisk robusthet. Längre fram i uppsatsen ser vi närmare på hur man brukar karakterisera den. Men låt oss först säga något om målet med denna övning. Vi är intresserade av att leta efter likheter mellan och konsekvenser av de här två sorternas robusthet för att vi anser att de är viktiga för att förklara varför vi handlar som vi gör. Speciellt tror vi att frågor som rör samhällets riskhantering har mycket att vinna på en genomlysning av problematiken. Vi använder oss av robusthet i juridiken som en brygga mellan de två sorternas robusthet för vi tror att den utgör en sådan mellanform som ställer några frågor på sin spets och underlättar vår studie också genom att bidra med empiriskt innehåll. Det kan redan nu vara av intresse att studera hur robusthet i juridiken förhåller sig till moralisk robusthet.

Avdelning/ar

 • Juridiska institutionen
 • Law, Evidence and Cognition (LEVIC)
 • Teoretisk filosofi

Publiceringsår

2005

Språk

Svenska

Sidor

211-233

Publikation/Tidskrift/Serie

Risk och det levande mänskliga

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Bokförlaget Nya Doxa

Ämne

 • Philosophy

Nyckelord

 • beslutsfattande
 • kunskapsosäkerhet
 • Risk
 • riskanalys

Aktiv

Published

Forskningsgrupp

 • Law, Evidence and Cognition (LEVIC)

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-578-0455-9