Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträttbild av Gunilla Wiklund. Foto.

Gunilla Wiklund

Bibliotekarie

Porträttbild av Gunilla Wiklund. Foto.

Vad är forskarservice?. En litteraturöversikt inom LUB-projektet Forskares behov av service och stöd

Författare

  • Gunilla Wiklund

Summary, in Swedish

Abstract in Undetermined

Litteraturöversikten utgör en av tre delar i ett projekt om forskares behov av stöd som genomfördes vid Lunds universitets bibliotek 2012. Projektets övergripande mål var att utveckla forskarservicen på Lunds universitet, både vad gäller gemensamma funktioner och service och vad gäller den service de enskilda biblioteken erbjuder. I löversikten fokuserades på vad forskarservice är, vilket stöd biblioteken ger forskare samt vad forskarna tycker om det stöd och erbjuds och vilka behov av stöd som finns.I litteraturen återfinns få definitioner av vad man menar med forskarservice utan det är hur man faktiskt gör som ofta får definiera betydelsen. Stödet handlar på olika sätt om att underlätta för forskaren och spara forskarens tid. Det kan göras antingen genom att stödja forskaren att lära sig strategier, förhållningssätt och tekniker som underlättar sökande, samlande och användande av information eller genom att bibliotekarien gör arbetet åt forskaren, t.ex. informationssökning, sammanställningar av litteratur eller organisering av olika material. Mest stöd återfinns i forskningsprocessens insamlingsfas och vid tillgängliggörande av resultat. Ofta finns en glidning mellan att tala om stöd till forskning och stöd till forskare.Generellt är det en splittrad bild som tecknas utifrån de studier som gjorts av forskarnas inställning till och behov av stöd och service. Detta kan förklaras med de många variationerna av upplägg och frågeställningar liksom ämnesmässiga skillnader. För att utforma relevant stöd behövs lyhördhet för hur olika forskare arbetar och biblioteket behöver vara synliga och tydliga med vad de kan erbjuda.

Avdelning/ar

  • Juridiska institutionen

Publiceringsår

2012

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Lund universitets bibliotek

Ämne

  • Law

Nyckelord

  • forskarstöd
  • bibliotek
  • library
  • research support
  • needs of researchers
  • forskares behov

Status

Unpublished