Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträttbild av Gunilla Wiklund. Foto.

Gunilla Wiklund

Bibliotekarie

Porträttbild av Gunilla Wiklund. Foto.

It takes two to tango – making way for relevant research support services at Lund University Libraries (LUB)

Författare

 • Hanna Voog
 • Gunilla Wiklund

Summary, in Swedish

I artikeln presenteras ett projekt om forskares behov av stöd, genomfört 2012, inom biblioteksnätverket Lunds universitets bibliotek (LUB). Projektet består av a) en litteraturöversikt med fokus på definitioner av och exempel på forskarstöd samt vilka behov och erfarenheter forskare själva har av forskarstöd, b) en enkätundersökning av befintlig forskarservice från biblioteken inom (LUB), ett decentraliserat biblioteksnätverk, samt c) fokusgruppsintervjuer med forskare från olika fakulteter med fokus på hur forskarna själva upplever sin forskningsprocess och vilka hinder de stöter på. Alla tre delarna utgår från en schematisk modell av forskningsprocessen som är uppdelad i delarna: Starta en forskningsuppgift, Insamling, Bearbeta/analysera/skriva samt Tillgängliggöra resultat och grunddata. Ett av huvudresultaten är att forskarservice måste bygga på tillgänglighet, närhet och synlighet i förhållande till forskarna.

Avdelning/ar

 • Statsvetenskapliga institutionen
 • Juridiska institutionen

Publiceringsår

2013

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

ScieCom Info

Volym

9

Issue

1

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Svenskt resurscentrum för vetenskaplig kommunikation (ScieCom)

Ämne

 • Social Sciences
 • Law

Nyckelord

 • research process
 • academic libraries
 • research support services
 • focus group interviews

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 1652-3202