Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Handledning

Handledning inom utbildningen skall vara kvalificerad och ges på ett professionellt, initierat och reflekterande sätt.

I samband med antagning till utbildningen på forskarnivå skall nämnden för utbildningen på forskarnivå utse en huvudhandledare och en biträdande handledare för doktoranden.

Huvudhandledaren ska vara handledarkompetent forskare vid fakulteten och ha huvudansvaret för att doktoranden får det stöd och den hjälp som krävs för att genomföra avhandlingsarbetet. Docentkompetenta lärare som har genomgått den obligatoriska handledarutbildningen är handledarkompetenta. Båda handledarna skall besitta tillräcklig expertis för att kunna handleda doktoranden och ha tid, kunskap, erfarenhet och engagemang för att kunna ge avhandlingsarbetet tillräckligt stöd.

Varje doktorand har rätt till kontinuerlig handledning vid minst sex tillfällen varje läsår. En skriftlig plan för handledning skall upprättas i samråd mellan handledare och doktorand. Doktoranden har rätt till handledning under de fem år (fyra års heltidsstudier) som utbildningen på forskarnivå normalt beräknas ta i anspråk för doktorsexamen. För utbildning som avslutas med licentiatexamen omfattar doktorandens rätt till handledning två års heltidsstudier. Rätten till handledning gäller om inte nämnden med stöd av HF 6 kap 30 § beslutar annat.