Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Disputationer 1990–1999

Samuel Cavallin

Skuld

Datum för disputation: den 18 september 1999
Fakultetsopponent: Carl Erik Herlitz
Ämne: straffrätt

Mats Tjernberg

Fåmansaktiebolag – en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl.

Datum för disputation: den 5 maj 1999
Fakultetsopponent: Kristina Ståhl
Ämne: finansrätt

Läs mer om Mats Tjernbergs avhandling i universitetets forskningsportal.

Karin Lundström

Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten. En feministisk analys.

​Datum för disputation: den 20 mars 1999
Fakultetsopponent: professor Ruth Nielsen
Ämne: socialrätt

Läs mer om Karin Lundströms avhandling i universitetets forskningsportal.

Eva Ryrstedt

Bodelning och bostad. Ekonomisk självständighet eller gemenskap.

​Datum för disputation: den 13 februari 1999
Fakultetsopponent: Eva Lindell-Frantz
Ämne: civilrätt

Läs mer om Eva Ryrstedts avhandling i universitetets forskningsportal.

Zelim Skurbaty

As if Peoples Mattered. Critical Appraisal of ”Peoples” and ”Minorities” from the International Humans Rights Perspective and Beyond.

​Datum för disputation: den 21 februari 1998
Fakultetsopponent: professor Patrick Thornberry
Ämne: folkrätt

Stefan Aldén

Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten.

​Datum för disputation: den 7 februari 1998
Fakultetsopponent: professor Peter Melz
Ämne: finansrätt

Läs mer om Stefan Aldéns avhandling i universitetets forskningsportal.

Marie Jacobsson

The Antarctic Treaty System – Erga Omnes or Inter Partes?

Datum för disputation: den 31 januari 1998
Fakultetsopponent: professor Lauri Hannikainen
Ämne: folkrätt

Läs mer om Marie Jacobssons avhandling i universitetets forskningsportal.

Annika Nilsson

Att byta ut skadliga kemikalier. Substitutionsprincipen – en miljörättslig analys

Datum för disputation: den 1 januari 1997
Fakultetsopponent: professor Erkki Hollo
Ämne: miljörätt

Läs mer om Annika Nilssons avhandling i universitetets forskningsportal.

Christina Moëll

Harmoniserade tulltaxor. Införlivande, tolkning och tillämpning av internationella regler för varu-klassificering

Datum för disputation: den 8 mars 1997
Fakultetsopponent: professor Leif Mutén
Ämne: finansrätt

Läs mer om Christina Moëlls avhandling i universitetets forskningsportal.

Katarina Olsson

Näringsdrivande stiftelser. En rättslig studie över ändamål, förmögenhet och förvaltning.

​Datum för disputation: den 26 oktober 1996
Fakultetsopponent: docent Svante Johansson
Ämne: civilrätt

Läs mer om Katarina Olssons avhandling i universitetets forskningsportal.

Eva Lindell-Frantz

Nedsättning av försäkringsersättning: en studie avseende konsumentförsäkringslagens 30-32 §§

Datum för disputation: den 18 maj 1996
Fakultetsopponent: professor Bill Dufwa
Ämne: civilrätt

Läs mer om Eva Lindell-Frantz avhandling i universitetets forskningsportal.

Ola Svensson

Viljeförklaringen och dess innehåll: Om avtalsrättslig begreppsbildning och systematik

​Datum för disputation: den 30 mars 1996
Fakultetsopponent: Torben Spaak
Ämne: allmän rättslära

Läs mer om Ola Svenssons avhandling i universitetets forskningsportal.

Helén Örnemark Hansen

Bidragsbedrägeri

​Datum för disputation: den 23 februari 1996
Fakultetsopponent: professor Dan Frände
Ämne: straffrätt

Läs mer om Helén Örnemark Hansens avhandling i universitetets forskningsportal.

Joakim Nergelius

Konstitutionellt rättighetsskydd. Svensk rätt i ett komparativt perspektiv.

​Datum för disputation: den 13 januari 1996
Fakultetsopponent: professor Eivind Smith
Ämne: konstitutionell rätt

Läs mer om Joakim Nergelius avhandling i universitetets forskningsportal.

Carl Michael Quitzow

Fria varurörelser i den Europeiska gemenskapen. En studie av gränsdragningen mellan gemenskapsangelägenheter och nationella angelägenheter.

​Datum för disputation: den 14 oktober 1995
Fakultetsopponent: docent Nils Wahl
Ämne: EG-rätt

Läs mer om Carl Michael Quitzows avhandling i universitetets forskningsportal.

Gunilla Edelstam

Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet. En rättssäkerhetsstudie.

​Datum för disputation: 1995
Fakultetsopponent:
Ämne: offentlig rätt

Roland Schött

Edmund Burke och det tidiga tyska kodifikationsmotståndet. Två essäer i rätts- och statsfilosofins historia.

​Datum för disputation: 1992
Fakultetsopponent:
Ämne: allmän rättslära

Ulf Stridbeck

Från kontrakt till social rättighet. En analys av förhållandet mellan eldistributör och abonnent.

Datum för disputation: 1992
Fakultetsopponent:
Ämne: civilrätt

Lennart Svensäter

Anställning och upphovsrätt - om det enskilda anställningsförhållandets reglering och dess grunder samt om konsekvenserna av att framställda resultat omfattas av 1 § upphovsrättslagen.

​Datum för disputation: 1991
Fakultetsopponent:
Ämne: civilrätt

Maria Luisa Bartolomei

Gross and Massive Violations of Human Rights in Argentina: 1976-1983. An Analysis of the Procedure under ECOSOC Resolution 1503.

Datum för disputation: 1991
Fakultetsopponent:
Ämne: folkrätt

Per Samuelsson

Information och ansvar. Om börsbolagens ansvar för bristfällig informationsgivning på aktiemarknaden.

Datum för disputation: 1991
Fakultetsopponent:
Ämne: civilrätt

Läs mer om Per Samuelssons avhandling i universitetets forskningsportal.

Birgitta Nyström

Medling i arbetstvister

​Datum för disputation: 1990
Fakultetsopponent:
Ämne: civilrätt

Läs mer om Birgitta Nyströms avhandling i universitetets forskningsportal.

Lars-Göran Malmberg

Rätt till luftfart - Studier över gränsdragningsfrågor i luftfartslagen 7 kap 1 §.

Datum för disputation: 1990
Fakultetsopponent:
Ämne: förvaltningsrätt

Christian Häthén

Straffrättsvetenskap och kriminalpolitik - De europeiska straffteorierna och deras betydelse för svensk strafflagstiftning 1906-1931. Tre studier.

​Datum för disputation: den 26 maj 1990
Fakultetsopponent: professor Rolf Nygren
Ämne: rättshistoria

Läs mer om Christian Häthéns avhandling i universitetets forskningsportal.

Gösta Westerlund

Våld mot tjänsteman och andra närbesläktade brott enligt 17 kap 1-5 §§ brottsbalken.

​Datum för disputation: 1990
Fakultetsopponent:
Ämne: straffrätt