Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Disputationer 1950–1969

Carl Martin Roos

Avtal och rösträtt. En aktiebolagsrättlig studie

Disputationsår: 1969

Nils Börje Lihné

Lagsökning

Disputationsår: 1968

Lennart Pålsson

Haltande äktenskap och skilsmässor. Komparativa studier över internationellt-privaträttsliga problem beträffande äktenskap och skilsmässor med terri-toriellt begränsad giltighet

Disputationsår: 1966

Ulla Jacobsson

Parts kostnad i civilprocess. Idéhistorisk utredning och synpunkter på kostnadsreglernas funktion

Disputationsår: 1964

Gunnar Bramstång

Förutsättningarna för barnavårdsnämnds ingripande mot asocial ungdom. En studie i socialförvaltningsrättens legalitetsproblem

Disputationsår: 1964

Hans Gustaf Olsson

Förberedelse i tvistemål

Disputationsår: 1964

Carl Elwing

Tillräckliga skäl. Studier över förutsättningarna för allmänt åtal

Disputationsår: 1960

Ulf Cervin

Om passivitet inom civilrätten

Disputationsår: 1960

Åke Hellner

En undersökning om avdragsrätten för periodiskt understöd och underskott enligt 46 § KL

Disputationsår: 1959

Gunvor Wallin

Om avtal mellan makar. En undersökning rörande äktenskapsförord och bodelningsavtal

Disputationsår: 1958

Andra kvinnan i Sverige som disputerade i juridik och den första kvinnan i Lund!

Per-Edwin Wallén

Die Klage gegen den Toten im nordgermanischen Recht

Disputationsår: 1958

Axel Adlercreutz

Kollektivavtalet. Studier över dess tillkomsthistoria

Disputationsår: 1954

Ulf Persson

Skada och värde

Disputationsår: 1953

Erik Danielsson

Aktiekapitalet. Studier över aktiebolagets kapital-konstruktion enligt svensk rätt

Disputationsår: 1952

Sven Bramsjö

Om avtals återgång. En studie över innehållet i återgångspåföljden

Disputationsår: 1950