Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Disputationer 1910–1929

Eric Ramel

Le moratorium de la lettre de change et son traitement en droit international privé

Disputationsår: 1925

Gustaf Åkerman

Realkapital und Kapitalzins

Disputationsår: 1923

Karl Hillgård

Bidrag till läran om säljarens stoppningsrätt

Disputationsår: 1923

Ragnar Bergendal

Aktiebolagets författning och dess yttre rättsförhållanden enligt svensk rätt

Disputationsår: 1922

Curt Rohtlieb

Gränsproduktiviteten hos jordbrukets produktionsfaktorer
En kritik av jordproduktivitetslagen

Disputationsår: 1921

Åke Hassler

Om ställföreträdarskap i rättegång enligt svensk rätt

Disputationsår: 1920

Erik Lindahl

Die Gerechtigkeit der Besteuerung. Eine Analyse der Steuerprinzipien auf Grundlage der Grenznutzentheorie

Disputationsår: 1919

Eric Carlquist

Studier i den äldre svenska bevisrättens utveckling med särskild hänsyn till institutet erkännande

Disputationsår: 1918

Carl W C Kuylenstierna

Om rekognitionsskogar och under bruk skatteköpta hemman med särskild hänsyn till å desamma förbehållna enskilda rättigheter

Disputationsår: 1916

Axel Roos

Om prestations omöjlighet i synnerhet med avseende å gäldenärens skadeståndsplikt vid den totala omöjlighet, som uppkommit efter avtalets ingående

Disputationsår: 1915

Östen Undén

Kollektivavtalet enligt gällande svensk rätt

Disputationsår: 1912