Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Disputationer 1879–1909

Robert Malmgren

Om särskilda utskott
Till belysning af den svenska riksdagens utskottsväsende


Disputationsår: 1909

Carl Delin

Om det romerska skiljemannainstitutets utveckling under den för-justinianska rätten med hufvudsakligt intresse fästadt på det grundläggande partsinitiativet


Disputationsår: 1905

Albert Ernberg

Om expropriation som rättslig begrepp

Disputationsår: 1903

Carl Sjunnesson

Det fortsatta brottet

Disputationsår: 1900

Adolf Åström

Om svensk vattenrätt

Disputationsår: 1899

Pehr von Seth

Studier öfver lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 med särskild hänsyn till bestämmelserna i dess fjerde kapitel I och II:A

Disputationsår: 1896

Oskar Hedenskog

Om offentlig åtalsrätt

Disputationsår: 1896

Sigfrid Skarstedt

Om straffprocessuella tvångsmedel enligt svensk rätt

Disputationsår: 1895

Bertil Wijk

Om mened enligt svensk gällande rätt

Disputationsår: 1895

Johannes Hellner

Hustrus förmåga af rättshandlingar efter svensk förmögenhetsrätt

Disputationsår: 1895

Berndt Hellborn

Om strafflagskonkurrens vid brottsenhet

Disputationsår: 1895

Albert Ehrensvärd

Om verkan af utländsk straffdom i straffrättsligt hänseende

Disputationsår: 1895

Ernst Anton Kallenberg

Om återfall i brott

Disputationsår: 1895

Carl G E Björling

Om bötesstraffet i den svenska medeltidsrätten

Disputationsår: 1893

Carl M Livijn

Om moderna socialpolitiska lagar och lagförslag angående arbetsklassens betryggande mot de ekonomiska följderna af s k olyckfall i arbetet

Disputationsår: 1893

Johan Hjelmérus

Bidrag till svenska jordeganderättens historia

Disputationsår: 1893

Ludvig Sandberg

Om bolags konkurs

Disputationsår: 1893

Johan Thyrén

Makes gäld enligt svensk rättsutveckling. Med hufvudsakligt afseende på makes före äktenskapet gjorda gäld.

Disputationsår: 1893

Gabriel Thulin

Om mantalet

Disputationsår: 1890

P V Seth

Studier öfver lagen om dikning och annan afledning af vatten med särskild hänsyn till bestämmelserna i dess fjerde kapitel.


Disputationsår: 1879