Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Olena Bokareva tilldelas mångmiljonbidrag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Porträtt av Olena Bokareva. Foto.

Biträdande universitetslektor Olena Bokareva har beviljats 7,8 miljoner kronor för forskningsprojektet Sustainable Carbon Capture, Transportation and Storage: Liability and Governance in Light of International and EU Law.

Biträdande universitetslektor Olena Bokareva, Lunds universitet, och biträdande universitetslektor Gabriela Argüello, Göteborgs universitet, kommer tillsammans med två postdoktorala forskare att kombinera sin unika expertis inom internationell rätt, sjöfartsrätt och miljörätt för att ta itu med avskiljning, transport och lagring av koldioxid i skärningspunkten mellan lagstiftning, styrning, hållbarhet och teknik. 

Grattis Olena, hur känns det att få detta anslag?

- Tack, det känns fantastiskt. Jag är så glad över att vårt projekt valdes ut. 

Vad ska du göra med pengarna?

- Jag ska studera rättsliga hinder för att lagra koldioxid under havet och hur de kan lösas. Gasen kan också   lagras i berggrunden på land, men till havs blir processen juridiskt mer utmanande då den inbegriper fartygstransporter över flera länder. 

- Utbyggnaden av CCS har inte riktigt tagit fart, och det beror just bland annat på juridiska oklarheter. Så för klimatets skull är detta en viktig juridisk fråga.

Kan du ge exempel på frågeställningar?

- Vems ansvar är det om något går fel om koldioxiden läcker, till exempel under transport, när den tankas in eller efter några år på havsbotten? Vilken lagstiftning ska gälla? Ska koldioxiden klassas som avfall, farligt gods eller något annat? Det är många frågor som behöver redas ut. 

Vilken bakgrund har du och dina kollegor i projektet?

- Min huvudinriktning är sjö- och transporträtt, EU-rätt samt internationell handels- och avtalsrätt. Min medsökande, Gabriela Argüello är specialiserad på internationell miljörätt, gränsöverskridande avfallshantering, havsrätt och miljöstyrning och arbetar vid juridiska institutionen vid Göteborgs universitet. Inom ramen för projektet kommer vi anställa två postdoktorer. 

Utöver CCS, utvecklas också teknik att fånga in koncentrerad koldioxid på plats direkt i fabrik. Denna teknik brukar gå under namnet ”Direct air capture”.

Läs mer om Olena Bokareva och hennes forskning i universitetets forskningsportal