Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hedersdoktor 2024

Porträtt på David Lagnado. Foto.
Hedersdoktor David Lagnado. Foto Jake Fairnie.

Professor David Lagnado har utsetts till fakultetens hedersdoktor.

David Lagnado är professor vid University College London. Lagnado är en världsledande forskare inom bevisvärdering, som på ett tvärvetenskapligt sätt förenar juridik med beslutsteori och kognitionsvetenskap. Lagnados forskning handlar om att empiriskt undersöka hur rättsliga beslutsfattare tänker i sin bevisvärdering och att utveckla metoder som hjälper dem att undvika tankefel. 

Ett exempel på hans forskningsbidrag är upptäckten av tankefelet Zero-Sum Fallacy, där konkurrerande hypoteser i ett brottmål (åklagarens gärningsbeskrivning och den tilltalades berättelse) felaktigt behandlas som om de vore uttömmande och ömsesidigt uteslutande, med resultatet att bevisläget övervärderas eller undervärderas. De metoder som Lagnado utvecklat för att hjälpa juridiska beslutsfattare att undvika sådana tankefel bygger på psykologisk forskning om konceptualisering av kausala relationer mellan hypoteser och evidens och använder sig av Bayesianska nätverk. En lättillgänglig sammanfattning av hans forskningsresultat finns i boken  Explaining the Evidence (Cambridge University Press, 2021). 

David Lagnado har sedan många år ett nära forskningssamarbete med den forskargrupp vid Lunds Universitet (LEVIC – Law, Evidence and Cognition) som leds av professor Christian Dahlman (innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelsers professur till minne av Samuel Pufendorf 2020–2024).

Lagnado kommer att ta emot sin utmärkelse vid doktorspromotionen i Lund den 31 maj 2024.

Läs mer om David Lagnado och hans forskning
 

Läs mer om LEVIC

 

Mer om doktorspromotionen vid Lunds universitet