Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt av Anna Nilsson. Foto

Anna Nilsson

Biträdande universitetslektor

Porträtt av Anna Nilsson. Foto

Remissvar: Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Författare

 • Titti Mattsson
 • Ulrika Andersson
 • Sverker Jönsson
 • Anna Nilsson

Summary, in English

Psykiatrilagsutredningens betänkande behandlar grundläggande frågor om vård, tvång, och straffrättslig ansvarsförmåga. Det handlar bl.a. om vem som kan samtycka till vård och behandling, när samhället kan tillgripa tvång för att förhindra någon från att skada sig själv eller annan. Det handlar också om vem som ska anses har förmåga att bära straffrättsligt ansvar för sina handlingar och de rättsliga följderna av (o)tillräknelighet. Samtliga är angelägna frågeställningar. En negativ konsekvens av att centrala straffrättsliga frågor behandlas i relation till personer med psykiska funktionsnedsättningar är emellertid att perspektivet blir alltför snävt i ett socialrättsligt perspektiv. Det saknas principiella överväganden om huruvida och varför personer med psykiska funktionsnedsättningar ska vara föremål för särbehandling på det sätt som Psykiatrilagsutredningen föreslår.

Avdelning/ar

 • Rätt och utsatthet
 • Health Law
 • Offentlig rätt
 • Juridiska institutionen

Publiceringsår

2012

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Remissyttrande

Ämne

 • Law

Nyckelord

 • straffrätt
 • criminal law

Aktiv

Published

Forskningsgrupp

 • Law and Vulnerabilities
 • Health Law
 • Public Law