Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt av Anna Nilsson. Foto

Anna Nilsson

Biträdande universitetslektor

Porträtt av Anna Nilsson. Foto

Psykiatrisk tvångsvård vid självskadebeteende – kan en person ha ett oundgängligt behov av en vård som inte hjälper?

Författare

 • Sofia Åkerman
 • Anna Nilsson
 • Lena Wahlberg
 • Moa Kindström Dahlin
 • Lotta Vahlne Westerhäll
 • Clara Almelin
 • Ingrid Thernfrid
 • Sofie Westling

Summary, in Swedish

Personer med upprepat självskadebeteende är inte sällan föremål för psykiatrisk tvångsvård. Tvångsvården motiveras vanligen med att personen löper risk att allvarligt skada sig själv, och därför har ett oundgängligt behov av psykiatrisk heldygnsvård. Det finns emellertid inget tydligt vetenskapligt stöd för att sådan vård effektivt förhindrar självskadehandlingar i dessa fall. Medicinska studier pekar tvärtom på att heldygnsvård kan bidra till att självskadebeteenden eskalerar, vilket också bekräftas av den kliniska erfarenheten. I artikeln konstaterar vi att psykiatrisk tvångsvård av personer med självskadebeteende förutsätter en noggrann och kunskapsbaserad avvägning mellan de risker och den nytta som heldygnsvården innebär. Detta följer av proportionalitetsprincipen och av kravet på att hälso- och sjukvård ska stå i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi analyserar därför om kravet på ett oundgängligt behov av psykiatrisk heldygnsvård i 3 § 1 p. lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128, LPT) kan anses uppfyllt mot bakgrund av kunskapsläget kring självskadebeteende. Vår slutsats är att så ofta inte är fallet.

Avdelning/ar

 • Offentlig rätt
 • Norma Research Programme
 • Health Law
 • Juridiska institutionen
 • Mänskliga rättigheter
 • Folkrätt
 • Law, Evidence and Cognition (LEVIC)
 • Psykiatri

Publiceringsår

2022-12-01

Språk

Svenska

Sidor

605-625

Publikation/Tidskrift/Serie

Förvaltningsrättslig tidskrift

Volym

2022

Issue

4

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Stockholm : Förvaltningsrättslig tidskrift

Ämne

 • Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
 • Psychiatry

Aktiv

Published

Forskningsgrupp

 • Public Law
 • Norma Research Programme
 • Health Law
 • Human Rights Law
 • Public International Law
 • Law, Evidence and Cognition (LEVIC)
 • Psychiatry

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0015-8585