Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt av Alexander Hardenberger. Foto.

Alexander Hardenberger

Doktorand

Porträtt av Alexander Hardenberger. Foto.

Den successiva relevansens princip — några reflektioner med anledning av Högsta domstolens domvillobeslut i NJA 2019 s. 802

Författare

  • Alexander Hardenberger

Summary, in Swedish

Under mitt dryga år som doktorand i processrätt på juridiska fakulteten vid
Lunds universitet har frågor om i vilken turordning en domstol ska pröva olika faktapåståenden inom ramen för ett dispositivt tvistemål uppkommit förvånansvärt ofta. Vid diskussioner med domare, advokater och akademiker har åsikterna inte alltid varit samstämmiga och när jag hänvisat till vad vi inom processrätten kallar den successiva relevansens princip har förståelsen för denna princip varierat. När Högsta domstolen (HD) i oktober 2019 tydliggjorde sin syn på frågan var det därför ett välkommet klargörande. I artikeln presenteras några reflektioner med anledning av domstolens uttalande.

Avdelning/ar

  • Affärsrättsligt centrum vid Lunds Universitet, ACLU
  • Tvistlösning
  • Juridiska institutionen

Publiceringsår

2020

Språk

Svenska

Sidor

546-570

Publikation/Tidskrift/Serie

Svensk Juristtidning

Issue

7/20

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Iustus förlag

Ämne

  • Law

Nyckelord

  • Processrätt
  • Civil and criminal procedure

Aktiv

Published

Forskningsgrupp

  • Lund University Centre for Business Law (Swedish abbr: ACLU)
  • Dispute resolution

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0039-6591