Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt av Alexander Hardenberger. Foto.

Alexander Hardenberger

Doktorand

Porträtt av Alexander Hardenberger. Foto.

Bevisbördans placering i fordringsmål II — särskilt om förhållandet mellan den civilrättsliga regeln och föremålet för bevisbördan

Författare

 • Alexander Hardenberger

Summary, in Swedish

Författaren har i en tidigare artikel diskuterat Högsta domstolens praxis avseende bevisbördans placering i fordringsmål med utgångspunkt i rättsfallen ”Tandläkarens olycka” (NJA 2014 s. 364) och ”Terrys Restaurang” (NJA 2017 s. 1094). I artikeln presenteras bl.a. två alternativa tolkningar av rättsfallet ”Tandläkarens olycka”. Den 6 februari i år meddelade Högsta domstolen dom i NJA 2019 s. 23, ”Den betalande sambon”. I domskälen (se p. 13 sista meningen) uttalar Högsta domstolen att ”Tandläkarens olycka” ska förstås vila på en civilrättslig regel om särskild återkravsrätt. Nedan diskuteras dels konsekvenserna av det klargörande som Högsta domstolen gör rörande förståelsen av ”Tandläkarens olycka”, dels tillämpligheten av den princip som skapades genom samma rättsfall.

Avdelning/ar

 • Affärsrättsligt centrum vid Lunds Universitet, ACLU
 • Tvistlösning
 • Juridiska institutionen

Publiceringsår

2019-09

Språk

Svenska

Sidor

705-720

Publikation/Tidskrift/Serie

Svensk Juristtidning

Issue

7/19

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Iustus förlag

Ämne

 • Law

Nyckelord

 • Associationsrätt
 • Juridik
 • Company law
 • Law

Aktiv

Published

Forskningsgrupp

 • Lund University Centre for Business Law (Swedish abbr: ACLU)
 • Dispute resolution

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0039-6591