Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt av Alexander Hardenberger. Foto.

Alexander Hardenberger

Doktorand

Porträtt av Alexander Hardenberger. Foto.

Bevisbördans placering i fordringsmål - en rättsfallsstudie

Författare

 • Alexander Hardenberger

Summary, in Swedish

”De skäl som anförs i ’Tandläkarens olycka’ (NJA 2014 s. 364) rörande bevisbördans placering bygger i huvudsak på att ett påstående om försträckning står emot ett påstående av benefik karaktär …. De kan därför inte anses göra sig gällande med samma styrka när ett påstående om försträckning står emot ett påstående om betalning. […] Mot denna bakgrund finns anledning att i nu diskuterade fall falla tillbaka på huvudregeln, nämligen att den som påstår försträckning har bevisbördan för påståendet.” Citatet är taget ur Högsta domstolens dom den 22 december 2017 i mål nr T 5183-16 (nedan Terrys Restaurang). Genom avgörandet har Högsta domstolen frångått det missbruksresonemang som lanserades i Tandläkarens olycka och fastslagit att resonemanget inte är tillämpligt då svarandens förklaring till mottagandet av pengar inte är av benefik karaktär. I denna artikel analyseras och problematiseras de båda avgörandena från ett processrättsligt perspektiv. Slutsatsen är att Högsta domstolen skapat ett oförutsägbart rättsläge där karaktären på svarandens förklaring är avgörande för hur bevisbördan placeras.

Avdelning/ar

 • Affärsrättsligt centrum vid Lunds Universitet, ACLU
 • Tvistlösning
 • Juridiska institutionen

Publiceringsår

2018

Språk

Svenska

Sidor

360-374

Publikation/Tidskrift/Serie

Svensk Juristtidning

Issue

4/18

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Iustus förlag

Ämne

 • Law

Nyckelord

 • Associationsrätt
 • Rättsvetenskap
 • Bevisbörda
 • Fordran
 • Company law
 • Law

Aktiv

Published

Forskningsgrupp

 • Lund University Centre for Business Law (Swedish abbr: ACLU)
 • Dispute resolution

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISSN: 0039-6591