Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Disputationer 1980–1989

Karsten Åström

Socialtjänstlagstiftningen i politik och förvaltning: En studie av parallella normbildningsprocesser

Disputationsår: 1988
Ämne: socialrätt

Sten Holmberg

Den enskildes biståndsrätt enligt socialtjänstlagen

Disputationsår: 1988
Ämne: offentlig rätt

Peter Westberg

Domstols officialprövning: en civilprocessuell studie i anslutning till RB 17:3 p 1

Disputationsår: 1988
Ämne: processrätt

Läs mer om Peter Westbergs avhandling i universitetets forskningsportal.

Rolf H Lindholm

Sveriges neutralitet

​Disputationsår: 1987
Ämne: folkrätt

Herzon Randa

Problems of interaction between English imposed system of law and Luo customary law in Kenya

Disputationsår: 1987
Ämne: allmän rättslära

Gunnar Bergholtz

Ratio et auctoritas: ett komparativrättsligt bidrag till frågan om domsmotiveringens betydelse främst i tvistemål

Disputationsår: 1987
Ämne: allmän rättslära

Läs mer om Gunnar Bergholtz i universitetets forskningsportal.

Göran Millqvist

Finansiell leasing: om det finansiella leasingavtalets civilrättsliga innebörd och reglering

​Datum för disputation: 1986
Fakultetsopponent:
Ämne: civilrätt

Mats Flodin

On valid law and valid moral norms

​Disputationsår: 1986
Ämne: allmän rättslära

Dennis Töllborg

Personalkontroll. En ideologikritisk studie kring den svenska personalkontrollkungörelsen.

​Disputationsår: 1986
Ämne: civilrätt

Carsten Lyhagen

Oriktig uppgift vid skattebrott, skattetillägg och eftertaxering

​Disputationsår: 1986
Ämne: staffrätt

Göte Appelberg

Barnet och rätten. En undersökning om barns pro-cessrättsliga ställning i omhändertagandemål, vårdnadsmål och verkställandemål

​Disputationsår: 1985
Ämne: processrätt

Ann Henning

Tidsbegränsad anställning. En studie av anställningsformsregleringen och dess funktioner

​Disputationsår: 1984
Ämne: civilrätt

Läs mer om Ann Henning i universitetets forskningsportal.

Alf Bohlin

Kommunala avgifter

Disputationsår: 1984
Ämne: förvaltningsrätt

Lotta Westerhäll-Gisselsson

Sjukdom och arbetsoförmåga. Om rätten till sjukpenning

Disputationsår: 1983
Ämne: socialrätt

Hardy Rechnagel

Påtalesubjektet. Studier over den privatretlige påtalekompetence inden for transportretten

​Disputationsår: 1982
Ämne: civilrätt, transporträtt

Krister Moberg

Företaget och sekretessen. En rätts- och samhälls-vetenskaplig studie av medinflytandeinformation och sekretess i företagen

Disputationsår: 1981
Ämne: civilrätt

Läs mer om Krister Moberg i universitetets forskningsportal.

Folke Grauers

Fel i sålt skepp

​Disputationsår: 1980
Ämne: civilrätt

Gunnar Flodhammar

Företagsvärdering vid tvångsinlösen

​Disputationsår: 1980
Ämne: civilrätt