Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vi har fyra lanserade MOOC-kurser på läroplattformen Coursera. Kurserna behandlar ämnen som europeisk affärsrätt och artificiell intelligens i en juridisk kontext. 

MOOC står för Massive Open Online Course och är gratis högskolekurser på nätet, öppna för vem som helst. MOOC-kurser slog igenom 2012 då lärosäten som Stanford, Harvard och MIT satsade stor på dem. Idag studerar miljontals människor MOOC-kurser världen över. En MOOC ger däremot inga högskolepoäng. 

De MOOC-kurser som finns att söka via oss är:

Kort informationsfilm om MOOC-kursen AI and Law

Kursen AI and Law är en kostnadsfri MOOC-kurs på plattformen Coursera. Kursen omfattar cirka fyra veckors deltidsstudier. Kursen är tänkt att ge deltagarna en grundläggande förståelse för hur artificiell intelligens (AI) påverkar olika områden inom samhället och juridiken. Kursen sträcker sig från att behandla grundläggande frågor kring mjukvara och hårdvara inom AI till hur AI kan användas i olika specifika rättsområden och vilka juridiska spörsmål som användningen kan komma att väcka.

Kursen är specifikt utvecklad för att göra allmänheten medveten om hur den ökande användningen av artificiellt intelligent teknik påverkar tillämpning och förvaltning av juridiken i vid bemärkelse. Kursen syftar till att utrusta allmänheten med en grundläggande förståelse för vilken potential AI kan ha i deras egna liv. Kursen syftar också till att möjliggöra en förståelse för konsekvenserna av att använda AI och de framtida svårigheter som kan efterfölja med anledning av dess användning.

Frågor som diskuteras är bland andra sambandet mellan AI och Juridik inom ramen för rättsligt ansvar, lagstiftning, verkställighet av lagar, straffrätt, den medicinska sektorn och immaterialrätt. Huvudsyftet med kursen är att utrusta deltagaren med en grundförståelse för potentialen hos AI på både individ- och samhällsnivå.

Kursen är universell och användbar för personer både utanför Sverige och Europeiska unionen. Juridiska förkunskaper är en fördel, men inte ett krav. Detsamma gäller förkunskaper i teknologi och artificiell intelligens. I kursens inledande modul ges en övergripande introduktion till fenomenet AI och vad ett artificiellt intelligent program är samt hur dessa program samspelar med juridiken.

Anmäl dig till kursen AI and Law på Courseras webbplats. 

Den Europeiska unionen är en av världens största och viktigaste ekonomier. För att optimera förståelsen för dess funktioner finns nu våra populära kurser i European Business Law nu både som fristående kurser och som en specialisering!

Specialiseringen består av tre separata kurser som avser att ge deltagaren en övergripande förståelse för grunderna inom European Business Law, där varje kurs innefattar fem veckors heltidsstudier med en studietakt om cirka 20 %. Serien är användbar för personer både inom och utanför Europeiska unionen, oavsett om de är studenter, yrkesverksamma, eller helt enkelt bara är intresserade av Europeiska unionen och European Business Law. Förkunskaper i juridik och kunskaper om Europeiska unionen är en fördel, men inte ett krav. I den inledande kursen finns en introducerande modul för att ge studenterna en översikt av historien, institutioner och juridisk metod inom Europeiska unionen.

I den första kursen, Understanding the Fundamentals, kommer deltagaren att utforska huvudstrukturerna och principerna som styr den Europeiska unionen, samt de viktigaste rättskällorna. Detta innefattar kunskaper för att kunna navigera sig inom EU:s rättskällor, förstå hur dessa förhåller sig till nationella regleringar med mera.

I den andra kursen, Doing Business in Europe, ligger fokus på de viktigaste rättskällorna som reglerar olika aspekter av att etablera och driva ett företag inom Europeiska unionen.

Den sista kursen, Competing in Europe, går in på djupet om hur man konkurrerar på den inre marknaden och hur man kan skydda sitt varumärke, produkt eller uppfinning. Deltagaren kommer även att få konstruera och presentera ett övertygande juridiskt argument inom ramen för kursen.

Kurserna kan läsas separat eller som en specialisering. Vid slutförande av specialiseringen belönas deltagaren med ett certifikat för specialiseringen. Deltagaren får dessutom tre separata certifikat för respektive kurs.

Anmäl dig till första kursen i European Business Law på Courseras webbplats.

Anmäl dig till MOOC-specialiseringen på Courseras webbplats. 

Kontakt

MOOC-administratörerna

mooc [at] jur [dot] lu [dot] se (mooc[at]jur[dot]lu[dot]se)