Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ragnar Söderbergs stiftelse utlyser medel för postdoktorprojekt

Underlag ska skickas till fakulteten senast den 15 september 2024. Ansökan ska vara inlämnad till stiftelsen senast den 8 oktober 2024.

Ansökningsperiod
2 sep – 8 oktober 2024

Information om behörighet

För att vara behörig ska sökande bland annat kunna bli anställd vid svenskt lärosäte i enlighet med rådande anställningsordningar för tidsbegränsade anställningar av postdoktorer. 

Enligt Lunds universitets anställningsordning är bedömningsgrunderna vid en anställning som postdoktor god förmåga att utveckla och genomföra forskning samt pedagogisk förmåga. Vid en anställning som postdoktor vid Lunds universitet ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. 

Till ansökan till Ragnar Söderbergs stiftelse ska bland annat ett intyg från prefekt bifogas som utlovar att den sökande, om denne beviljas medel från Ragnar Söderbergs stiftelse, anställs som postdoktor. För att Juridiska fakulteten vid Lunds universitet ska kunna bistå den sökande med ett intyg enligt ovan görs en bedömning av den sökandes behörighet enligt Lunds universitets anställningsordning. Därutöver görs en bedömning av det projekt som den sökande sökt medel för. 

Instruktioner 

Den som önskar ett intyg enligt ovan från prefekten vid Juridiska institutionen, vilket krävs för att en anställning ska vara aktuell, ska senast den 15 september skicka in följande underlag: 

1. Ett fullständigt CV 

2. En projektplan 

Underlagen skickas till forskningshandläggare Kerstin Gidlöf kerstin [dot] gidlov [at] fsi [dot] lu [dot] se (kerstin[dot]gidlov[at]fsi[dot]lu[dot]se).

Juridiska fakulteten behandlar inkomna underlag löpande. När fakulteten har mottagit underlaget och bedömer att den sökande kan vara aktuell för anställning som postdoktor kontaktas den sökande för att boka en tid för intervju. Efter genomförd intervju avgörs om ett intyg utfärdas eller inte. 

Kontakt och information 

Vid frågor kontakta: 

Prefekt Ellika Sevelin, 046-222 11 20, ellika [dot] sevelin [at] jur [dot] lu [dot] se (ellika[dot]sevelin[at]jur[dot]lu[dot]se)

Forskningshandläggare Kerstin Gidlöf, 046-222 30 95, kerstin [dot] gidl%C3%B6f [at] fsi [dot] lu [dot] se (kerstin.gidlöf[at]fsi[dot]lu[dot]se) 

Information om utlysningen finns på stiftelsens webbplats: https://ragnar.soderbergs.se/utlysning-post-doc-anslag-inom-rattsvetenskap-2024/