EDC- Europeiskt dokumentationscentrum

Europeiskt dokumentationscentrum – EDC - finns på Juridiska fakultetens bibliotek och har till uppgift att främja studier och forskning om Europeiska unionen. Här kan du få hjälp med informationssökning och få tillgång till tryckta och elektroniska dokument och publikationer från EU. Biblioteket bedriver även undervisning i hur man söker efter EU-material.

Bibliotekets ämnesguider för EU-rätt innehåller länkar till nyheter, lag, förarbeten, rättspraxis, litteratur, ordböcker och handböcker.

Ämnesguide EU-rätt 

På EDC i Lund finns även äldre offentligt tryck från EU, till exempel kommissonens arkiv CEAB mellan åren 1952-1961. Huvuddelen av EDC-samlingen är inlagd i bibliotekskatalogen Lovisa och är även sökbar i LIBRIS, se länkar under relaterad information till höger. Hittar du inte det du söker kontakta biblioteket. EDC i Lund är Sveriges äldsta EDC. Det inrättades redan 1974 och är en del av EU:s informationsnätverk. Det finns ytterligare 10 EDC i Sverige.

Lista på EDC i Sverige 

undefined

undefined

Attachments

EU:s dokument och publikationer online

Idag är flertalet dokument och publikationer från EU fritt tillgängliga på EU:s webbportal. Länkarna nedan leder till EU:s officiella webbportal.

EU:s officiella webbportal, startsida

EU:s publikationsbyrås e-bokhandel och digitala fulltextarkiv

Eurostat – EU:s statistikkontor

Ämnesuppdelad översikt

På portalen publiceras förarbeten, lagstiftning och rättsfall på samtliga officiella EU-språk och det gäller även det mesta av informationen som riktar sig till allmänheten. Däremot publiceras specialrapporter och liknande material oftast enbart på engelska och franska. Många hemsidor på portalen finns enbart på dessa språk, även om de ofta länkar till svenska versioner av dokument.

AEI – Archive of European Integration

AEI, Archive of European Integration, från University of Pittsburgh innehåller dels officiella publikationer och dokument från EU, dels oberoende forskningsrapporter om Europa. Allt är i fulltext.

AEI:s webbplats

ArchiDok – European Documentation Centres – archiving of EU online documents

ArchiDok innehåller dokument i fulltext publicerade på EU-institutionernas webbplatser från och med år 2000.

ArchiDok

Kontaktuppgifter

Gabriella Johansson

Tel: 046-222 10 88
gabriella.johansson@jur.lu.se